Humanistische psychologie & Thomas Gordon

Gordon, wie?

Dr. Thomas Gordon. Samen met Carl Rogers en Abraham Maslow een belangrijke grondlegger van de humanistische psychologie.
 

 
Thomas Gordon schreef negen boeken over zijn methode die in 28 talen zijn vertaald. Zijn trainingen worden in meer dan 50 landen gegeven en zijn al door miljoenen mensen wereldwijd gevolgd.
 

Er zijn 49.000 officiële trainers opgeleid in de wereld, waarvan er op dit moment in heel Nederland rond de 50 als zelfstandig ondernemer actief zijn.

 

Waaronder Linda Peperkoorn van met Peper graag.

 
 
In 1997, 1998 en 1999 werd Dr. Gordon genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 1999 ontving hij van de APF (American Psychologal Foundation) de Gold Medal Award voor zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.
 
Hij was zijn gehele leven (1918-2002) een gerenommeerd psycholoog in zijn vakgebied en een veelgevraagd adviseur, door zowel ouders, het onderwijs als in commerciële bedrijven. Elk van zijn boeken is over de tijd gereviseerd en gemoderniseerd.
 
 

“Zijn methode zelf blijkt nog elke dag succesvol.” 

 
Dr. Gordon is vooral geprezen om de hoge mate van praktische toepasbaarheid van zijn ontwikkelde democratisch leiderschapsmodel. 
 
 

Het Gordon® model

Het uitgangspunt van het Gordon® model is gelijkwaardigheid: elke relatie bestaat uit individuen met elk hun eigen wensen en inbreng. Deze wensen en inbreng zijn gelijkwaardig aan elkaar. Door in de relatie hiervoor aandacht en ruimte te creëren, ontstaat onderling vertrouwen en respect.
 
Bekijk hier het model zelf
 
NB “Gelijkwaardig’ is in deze methode niet hetzelfde als ‘gelijken’. Dit omdat in vele relaties het ene individu een geaccepteerde hogere autoriteit heeft dan de ander: door een langere levenservaring, een bewust overeengekomen rolverdeling of een bepaalde expertise.”
 
 

Macht in relaties

Inzet van macht in relaties betekent volgens de methode dat van minstens 1 individu deze wensen en inbreng worden geblokkeerd. Dit heeft direct een zichtbaar negatief effect op de relatie die zich vaak uit in (stille) weerstand of (onderlinge) conflicten.
 

 
“Op de lange termijn ontstaat er onbegrip en afstand in de relatie dat vaak resulteert in het zich afzetten tegen de macht of het verbreken van de relatie.”
 
 

Toepasbaarheid van het Gordon® model

Thomas Gordon biedt in zijn model handvatten om dit democratisch leiderschap in de praktijk toe te passen, in van nature hiërarchische relaties en in zeer uiteenlopende situaties:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Zakelijk leiderschap
 • Samenwerking
 • Ouderschap
 • Onderwijs

Meer informatie over de origine van het model.
 
 
Resultaten

Zijn methode heeft als aangetoond resultaat:

 • vergroten van (zelf)vertrouwen
 • meer openheid en onderling begrip
 • een plezierige sfeer met minder conflicten
 • originele oplossingen en afspraken die worden nagekomen
 • vergroot eigenaarschap van alle partijen
 • meer verbinding en positievere gevoelens naar elkaar

 
 
Naast de specifieke effectieve communicatie en T. Gordon methode training en coaching, gebruiken wij de methode en de effectieve communicatie strategieën actief in al onze diensten.
 
Bekijk hier het overzicht van de met Peper graag diensten.
 
 

Humanistische psychologie

De humanistische stroming gaat er vanuit dat de mens in staat is zijn eigen keuzes te maken en verder te kijken dan zijn dierlijke instincten. Dat de mens zelf beslissingen kan maken en creatieve actie kan ondernemen ten behoeve van zijn eigen welzijn en dat van de maatschappij.
 
Hiermee zette de stroming zich af tegen pessimistische visie van de psychoanalyse van Freud, die er vanuit gaat dat de mens slachtoffer is van zijn driften en verdrongen gevoelens. En tegen de mechanistische visie van het behaviorisme (Pavlov en zijn honden) dat puur kijkt naar gedrag en omgeving en de mens als programmeerbare machine ziet.

Foto: Veronica Walsh

 
De humanistische psychologie ziet elk mens als uniek individu. Hiermee bekijkt deze stroming de mens als geheel en niet alleen bepaalde onderdelen ervan.
 
Carl Rogers en Abraham Maslow hebben beiden veel geschreven over de term ‘zelfactualisatie’ die een innerlijke staat beschrijft of een proces van vervulling.
 
Abraham Maslow is vooral bekend om zijn piramide in behoeftebevrediging. Carl Rogers vooral om zijn client-gerichte therapiestijl. Hiermee heeft Rogers de basis gelegd voor de hedendaagse vorm van therapie. Thomas Gordon heeft, in Carl Rogers zijn beroemde boek over deze therapie, een hoofdstuk geschreven over leiderschap.
 
 

Client gerichte coaching

In zijn boek gaat Carl Rogers er vanuit dat de band tussen de klant en zijn coach van wezenlijk belang is voor de verloop van het traject. De coach moet de klant onvoorwaardelijke steun bieden, zonder de verantwoordelijkheid van de voortgang van het traject weg te halen bij die klant.
 
 

de met Peper graag stroming

Net als in de Rogeriaanse theorie biedt een met Peper graag coach zijn klant volledige aandacht en steun. Daarentegen sturen we onze klanten niet (directief) aan of vertellen we je niet als klant wat je wel of niet moet doen.
 

Dit maakt de relatie met onze klanten ‘gelijkwaardig’. Waardoor jij als klant de ruimte krijgt om je eigenaarschap in te zetten en jezelf te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn we geen ‘gelijken’ in deze relatie, door de overeengekomen klant – expert rolverdeling.
 
In onze trajecten gaan we uit van de door Carl Rogers vastgestelde en bewezen basisfactoren voor een succesvolle klant – coach relatie:
 
1. Aandacht: je hebt onze volledige aandacht;
2. Congruentie: onze non-verbale communicatie klopt met wat we zeggen. We zijn oprecht;
3. Empathie: We kunnen ons als expert goed inleven in jouw persoonlijke en professionele situatie.
 
We hanteren in onze werkwijze een positieve benadering met betrekking tot de capaciteit van mensen om zich te ontwikkelen. Die op zijn beurt aansluit op de uitgangspunten van de positieve psychologie en de strength based benadering.
 
 
Meer weten? Schrijf je rechtsonder in voor Linda’s blog en ontvang geregeld waardevolle artikelen, anekdotes en tips over effectieve communicatie en talenoptimalisatie.
 
 
 
Bronnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gordon
Psychologie werkboek Civas
Gordon trainingen international
Stichting NET