Gelijkwaardig coachen & samen veranderen

WAT LEER JE IN DIT 1-OP-1 COACH TRAJECT?

Hoe spreek je een gelijkwaardige collega effectief aan op zijn of haar gedrag of op een specifieke situatie? Hoe bied je ondersteuning zonder dat die ander in de weerstand schiet of dichtslaat? Waardoor de situatie en je persoonlijke relatie met die collega verslechtert.

 

 
Effectieve feedback en gepaste begeleiding, dat is waar het in dit persoonlijke coachtraject om draait. Want wat klinkt als een positieve taak, kan in praktijk veel energie gaan kosten. Van jou en van de ander.
 
Intern coachen en feedback op gelijkwaardig niveau zijn, wereldwijd, ideale omstandigheden voor misverstanden, weerstand en hoogoplopende emoties in teams.
 
Omdat je met de beste intenties, geen full-time coach kunt zijn.
Je vaak de kennis en zeker de tijd mist om aan de verwachtingen te voldoen. Dus loop je of de benen uit je lijf voor je team of komt het er gewoon niet van: die feedback gesprekken.
 

Goed nieuws. Dat kan anders. 


 
Door effectieve communicatie en systeem coach technieken toe te passen in je werk, voorkom je misverstanden en raak je snel de kern van de weerstand en emoties.
 
Hierdoor kom je sneller in gesprekken met collega’s, makkelijker tot een oplossing of plan van aanpak. Een die door alle partijen wordt gedragen en uitgevoerd.
 

Je leert

 • denken in behoeften in plaats van problemen
 • actief te luisteren in professionele gesprekken
 • stappen te maken richting win-win situaties tijdens gesprekken
 • de kracht hiervan terug te zien in het gedrag van je team

 
Je krijgt inzicht in

 • de kern van gedrag, weerstand en emoties
 • de kracht van normen, waarden en overtuigingen
 • de balans tussen coachen en samen werken
 • de korte en lange termijn uitwerking van effectieve feedback

 
Je krijgt vaardigheden om
• je collega’s actief te begeleiden, zonder zelf tijd en energie te verliezen
• bewuste keuzes te maken bij interne feedback en in het begeleiden van verandering
• frustraties, wensen en verwachtingen te identificeren en bespreekbaar te maken.

 
 

VOOR WIE?

 • HR professionals
 • Bouwcoördinatoren
 • Interne begeleiders
 • Conrectoren
 • Floor managers, teamleiders
 • Groep verantwoordelijken

 
 

HET RESULTAAT

Na dit coachtraject ben je in staat om:

 • effectieve feedback en basis coaching geven in diverse soorten gesprekken
 • bewuste keuzes te maken in het proces eromheen
 • de balans tussen het geven en nemen van eigenaarschap bewust te bewaken
 • weerstand, wensen en gevoelens te identificeren en bespreekbaar te maken
 • te werken naar een win-win situatie voor alle partijen

Je creëert hiermee ruimte voor groei en verandering EN je bouwt direct aan respect en vertrouwen. Binnen je team en in je eigen relaties met je collega’s.
 
De eindopdracht brengt alle theorie, ervaring en je nieuwe inzichten samen.
Het uitvoeren ervan zorgt ervoor dat de drempel tussen theorie en praktijk verdwijnt.
 

Door te doen en te ervaren in de realiteit, leren we veel meer dan door alleen informatie te ontvangen.

 
 
Door je dagelijkse werk te combineren met je persoonlijke ontwikkeling:

 • maak je optimaal gebruik van je tijd
 • zie je direct resultaat van je ontwikkeling
 • kun je al je praktijkvragen en twijfels nog stellen aan je coach tijdens het traject

 

JA, IK WIL gelijkwaardig coachen & samen veranderen

 
 
 
Wij zijn groot voorstander van de 80-20 regel en ook dit traject zit boordevol actie en ervaring.
(80% ervaren 20% theorie)
 
 
 
 
 
 
 

HET PROGRAMMA

 • door de 1-op-1 werkvorm is er ruimte voor verdieping
 • je kunt gerichter aan de slag met jouw specifieke kansen en obstakels
 • je hebt het gehele traject persoonlijk contact met je eigen coach
 • daardoor verkrijg je in korte tijd meer inzicht en praktische vaardigheden
 • en kun je oude persoonlijke patronen doorbreken en nieuwe aanleren

 

Fase 1
Dit persoonlijke coachtraject start met een eerste coachgesprek waarin we jouw persoonlijke successen en obstakels bespreken en je leerdoel en praktijkopdracht vormgeven.
 
Na dit gesprek ontvang je, verspreid over 8 weken, theorie en opdrachten. Over de basis van coachen, over eigenaarschap en over effectieve communicatietechnieken. Hierin wisselen we af met video, artikelen en audio.
 
Fase 2
Na deze 8 weken bespreek je samen met je coach je opdrachten, je voortgang, ervaringen en vragen. Je bespreekt daarnaast de persoonlijke case voor je praktijkopdracht.
 
In de 4 weken die volgen werk je thuis jouw praktijkopdracht uit. Ter laatste voorbereiding voor de uitvoering van deze opdracht heb je een online Q&A met je coach. Waarin je al je laatste ideeën, vragen en twijfels kunt bespreken.
 
Fase 3
Je voert de praktijkopdracht uit binnen je werkomgeving. Het houden van feedback gesprekken in je werkomgeving is hier onderdeel van.
 
Je coach ontvangt hier de beknopte rapportage en opname van. Samen met je persoonlijke reflectie vormt dit de inhoud van jullie evaluatiegesprek.
 
Fase 4
Na 4 weken volgt weer een coach gesprek waarin je de voortgang en je ervaring met je coach bespreekt, je eventuele vragen kunt stellen en je samen de verdieping in kunt.
 
Afronding
8 weken later volgt het laatste Q&A gesprek, online.
 
Na de succesvolle afronding van het coachtraject ‘oplossingsgericht & zelfsturend werken’ ontvang je van je coach het certificaat.

 
 

DE UREN

Intake gesprek: 30 minuten
Persoonlijke live coaching: 4 uur
Online coaching: onbeperkt voor 6 maanden
Online lessen en opdrachten: 10 uur
Persoonlijke praktijkopdracht uitwerking, uitvoering en reflectie: 16 uur
Q&A en evaluatiegesprek: 1,5 uur

Totaal 32 uur
 
 

DE kosten

Dit traject volg je voor € 697,- per persoon (excl. BTW)

Wil je dit traject doen samen met een collega? Dat kan.
Voor 2 personen betaal je slechts € 1147,- (excl. BTW).
 

JA, IK WIL gelijkwaardig coachen & samen veranderen

 
 

Strengthscope®

Wil je dit coach traject doen, naar aanleiding van je eigen talent en energieprofiel? Waardoor je weet waar jouw coach kwaliteiten liggen en waar, je met wie de beste samenwerking in kunt vinden? Dat kan.

Geef dit dan aan op je inschrijfformulier als: ‘incl. energieprofiel.’
Lees hier meer over deze wereldwijd frequent gebruikte assessment: Strengthscope®